Tuesday, May 18, 2021

SWS अर्थवाणी - चरण २: आयुर्विमा (Insurance)SWS अर्थवाणी - चरण २: आयुर्विमा (Insurance)


जो वाही उत्पन्नाचा भार 💰

त्याने करावा आयुर्विमा  स्वीकार,🪂

जीवनांती जो बने आधार,😇

कुटुंबियास ll १  ll 👨‍👩‍👧‍👧


जैसी उत्पन्नाची सीमा, 💹

त्यायोगे घ्यावा विमा, ❎

आर्थिक आघात करावा  धीमा, 😊

या मार्गे ll २  ll 🪂


दायित्वे वाढता जीवनात, 👶🏻👧🏻

वाढ करावी संरक्षणात,😎

अतिरिक्त लाभ प्राप्तीकरात,💰

नियोजने  ll ३ ll 🎯


भरावा हफ्ता वेळेवार,⏳

टाळावा संभाव्य अधिभार, 💵

नेमता सुयोग्य सल्लागार,😎

चिंता मिटे ll ४  ll 😇


करिता विमा कवच धारण, 🪂

अर्थसंकटा न जीवन शरण, 👨‍👩‍👧‍👧

चिंतेचे मिटते कारण 😇

SWS वाणी ll ५ ll 💰

  - --  रुपाली 

No comments:

Post a Comment